Календар бухгалтера
Календарь
Показати все за місяць
Для того, щоб відібрати інформацію за обраним параметром: дата, подія (подання звіту або сплата платежу), орган подання звіту, особа (юридична або фізична) - натисніть на текст, виділений жовтим
Дата Закiнчується строк: Назва платежу / звiту Посилання на нормативний акт Орган подання Подає/сплачує
юр. фiз.
04 квiтня подання звіт про товарооборот (форма N 1-торг (місячна)) за березень 2016 р. наказ Держкомстату України N 380 від 04.12.2014 р. органи статистики +
04 квiтня подання звіт про обсяг оптового товарообороту (форма N 1-опт (місячна)) за березень 2016 року наказ Держкомстату України N 356 від 21.11.2014 р. органи статистики +
04 квiтня подання звіт про продаж світлих нафтопродуктів (форма N 1-торг (нафтопродукти) (місячна) за березень 2016 року наказ Держкомстату України N 349 від 19.11.2014 р. органи статистики + +
04 квiтня подання терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) (форма N 1-П (місячна)) за березень 2016 р. наказ Держкомстату України N 222 від 05.08.2014 р. органи статистики + +
07 квiтня подання звіт з праці (N 1-ПВ (місячна)) за березень 2016 року наказ Держкомстату України N 239 від 07.08.2013 р. органи статистики +
07 квiтня подання звіт з праці (форма N 1-ПВ (квартальна)) за I квартал 2016 року НОВА ФОРМА! наказ Державної служби статистики України N 172 від 21.07.2015 р. органи статистики +
07 квiтня подання звіт про інвестиції з України в економіку країн світу (форма N 13-зез (квартальна)) за I квартал 2016 року наказ Державної служби статистики України N 297 від 13.10.2014 р. органи статистики +
07 квiтня подання звіт про іноземні інвестиції в Україну (форма N 10-зез (квартальна)) за I квартал 2016 року наказ Державної служби статистики України N 297 від 13.10.2014 р. органи статистики +
11 квiтня подання звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма N 5-ЗЕЗ (місячна)) за березень 2016 року наказ Держкомстату України N 287 від 24.09.2013 р. органи статистики +
11 квiтня подання звіт про експорт (імпорт) послуг (форма N 9-ЗЕЗ (квартальна)) за I квартал 2016 року наказ Державної служби статистики України N 367 від 2 грудня 2013 р. органи статистики +
25 квiтня подання звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства (форма N 3-торг, квартальна, річна) за I квартал 2016 року НОВА ФОРМА! наказ Державної служби статистики України N 355 від 11.12.2015 р. органи статистики +
25 квiтня подання звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (форма N 1-опт (квартальна, річна)) за I квартал 2016 року наказ Державної служби статистики України N 356 від 21.11.2014 р. органи статистики +
25 квiтня подання звіт про обсяги реалізованих послуг (форма N 1-послуги (квартальна)) за I квартал 2016 року наказ Державної служби статистики України N 350 від 19.11.2014 р. органи статистики +
25 квiтня подання звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (форма N 1-Б (річна, квартальна)) за I квартал 2016 року наказ Державної служби статистики України N 286 від 07.07.2012 р. органи статистики +
25 квiтня подання Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма N 1 ) Наказ Мінфіну N 87 від 31.03.99 р. органи статистики +
25 квiтня подання Звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2) Наказ Мінфіну N 87 від 31.03.99 р. органи статистики +
25 квiтня подання Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми N 1-м, 2-м) Наказ Мінфіну N 39 від 25.02.2000 р. органи статистики +