Календар бухгалтера
Календарь
Показати все за місяць
Для того, щоб відібрати інформацію за обраним параметром: дата, подія (подання звіту або сплата платежу), орган подання звіту, особа (юридична або фізична) - натисніть на текст, виділений жовтим
Дата Закiнчується строк: Назва платежу / звiту Посилання на нормативний акт Орган подання Подає/сплачує
юр. фiз.
25 квiтня подання звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства (форма N 3-торг, квартальна, річна) за I квартал 2016 року НОВА ФОРМА! наказ Державної служби статистики України N 355 від 11.12.2015 р. органи статистики +
25 квiтня подання звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (форма N 1-опт (квартальна, річна)) за I квартал 2016 року наказ Державної служби статистики України N 356 від 21.11.2014 р. органи статистики +
25 квiтня подання звіт про обсяги реалізованих послуг (форма N 1-послуги (квартальна)) за I квартал 2016 року наказ Державної служби статистики України N 350 від 19.11.2014 р. органи статистики +
25 квiтня подання звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (форма N 1-Б (річна, квартальна)) за I квартал 2016 року наказ Державної служби статистики України N 286 від 07.07.2012 р. органи статистики +
25 квiтня подання Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма N 1 ) Наказ Мінфіну N 87 від 31.03.99 р. органи статистики +
25 квiтня подання Звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2) Наказ Мінфіну N 87 від 31.03.99 р. органи статистики +
25 квiтня подання Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми N 1-м, 2-м) Наказ Мінфіну N 39 від 25.02.2000 р. органи статистики +