Календар бухгалтера
Календарь
Показати все за місяць
Для того, щоб відібрати інформацію за обраним параметром: дата, подія (подання звіту або сплата платежу), орган подання звіту, особа (юридична або фізична) - натисніть на текст, виділений жовтим
Дата Закiнчується строк: Назва платежу / звiту Посилання на нормативний акт Орган подання Подає/сплачує
юр. фiз.
02 травня сплати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за березень 2019 року абз. 1 ч. 8 ст. 9 Закону України N 2464-VI від 08.07.2010 р.; підп. 6 п. 3 та п. 11 розд. IV Інструкції Мінфіну N 449 від 20.04.2015 р. ПФУ +
02 травня подання звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного соціального внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність (форма N Д5), за 2018 рік п.14 розд. ІІ та п. 4 розд. III Порядку Мінфіну N 435 від 14.04.2015 р.. органи ДФС
02 травня подання податкова декларація про майновий стан і доходи, отримані фізичною особою, за 2018 рік підп. 49.18.4 ПКУ органи ДФС +
06 травня подання звіт про товарооборот (форма N 1-торг (місячна)) за квітень 2019 р. наказ Держстатистики України N 153 від 16.07.2018 р. органи статистики +
06 травня подання звіт про продаж світлих нафтопродуктів (форма N 1-торг (нафтопродукти) (місячна) за квітень 2019 року наказ Держстатистики України N 154 від 16.07.2018 р. органи статистики + +
06 травня подання звіт про обсяг оптового товарообороту (форма N 1-опт (місячна)) за квітень 2019 року наказ Держстатистики України N 149 від 13.07.2018 р. органи статистики +
06 травня подання терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) (форма N 1-П (місячна)) за квітень 2019 року наказ Держстатистики України N 126 від 06.07.2018 р. органи статистики + +
07 травня подання звіт з праці (N 1-ПВ (місячна)) за квітень 2019 року наказ Держстатистики України N 134 від 06.07.2018 р.) органи статистики +
08 травня подання звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма N 1-РС) за квітень 2019 р. наказ Мінфіну N 49 від 11.02.2016 р. органи ДФС + +
08 травня подання звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма N 2-РС) за квітень 2019 р. наказ Мінфіну N 49 від 11.02.2016 р. органи ДФС + +
08 травня подання звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма N 3-РС) за квітень 2019 р. наказ Мінфіну N 49 від 11.02.2016 р. органи ДФС + +
08 травня подання звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв (форма N 1-ОА) за квітень 2019 р. наказ Мінфіну N 49 від 11.02.2016 р. органи ДФС + +
10 травня подання звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів (форма N 1-ОТ) за квітень 2019 р. наказ Мінфіну N 49 від 11.02.2016 р. органи ДФС + +
10 травня подання звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма N 5-ЗЕЗ (місячна) заа квітень 2019 року Наказ Держстату N 190 від 21.07.2017 р. органи статистики +
10 травня подання звіт про суми податкових пільг (в разі користування пільгами) за I квартал 2019 року п. 3 Порядку КМУ N 1233 від 27.12.2010 р. органи ДФС +
10 травня подання податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за I квартал 2019 року платниками, віднесеними до 3 групи пп. 49.18.2 та п. 296.3 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 578 від 19.06.2015 р. органи ДФС +
10 травня подання податкова декларація платника єдиного податку – юридичної особи за за I квартал 2019 року, платниками, віднесеними до 3 групи пп. 49.18.2 та п. 296.3 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 578 від 19.06.2015 р. органи ДФС +
10 травня подання податкова декларація з ПДВ за I квартал 2019 р. для платників зі звітним періодом, рівним кварталу підп. 49.18.2, п. 202.2 ПКУ органи ДФС + +
10 травня подання податкова декларація з податку на прибуток підприємства за I квартал 2019 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу підп. 49.18.2 та п. 137.4 ПКУ органи ДФС +
10 травня подання фінансова звітність за I квартал 2019 року до органів ДФСУ платниками податку на прибуток, що звітують щокварталу: Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма N 1); Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2); Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми N 1-м, N 2-м); п. 46.2 ПКУ органи ДФС +
10 травня подання податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку за I квартал 2019 р. (форма N 1ДФ) підп. 49.18.2 та пп. "б" п. 176.2 ПКУ органи ДФС + +
10 травня подання податкова декларація екологічного податку за I квартал 2019 р. підп. 49.18.2, підп. 250.2 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 715 від 17.08.2015 р. органи ДФС + +
10 травня подання податкової декларації з рентної плати з розрахунком за І квартал 2019 року: рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів; рентної плати за спеціальне використання води; рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (без рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини); рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин підп. 49.18.2 ПКУ органи ДФС + +
10 травня подання податкова деклараця збору за місця для паркування транспортних засобів за I квартал 2019 року; пп. 49.18.2 та 2681.5 ПКУ органи ДФС + +
10 травня подання податкова декларація туристичного збору за I квартал 2019 року; пп. 49.18.2 та пп. 268.7.3 ПКУ органи ДФС + +
10 травня подання розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за I квартал 2019 року платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу пп. 49.18.2 ПКУ органи ДФС +
10 травня подання розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за I квартал 2019 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу пп. 49.18.2 ПКУ органи ДФС +
10 травня подання розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, за I квартал 2019 року пп. 49.18.2 ПКУ органи ДФС +
15 травня подання звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за квітень 2019 р. (форма N ЗВР-1) п. 7 ст. 3 р. II Закону України N 1776-III від 01.06.2000 г. органи ДФС + +
15 травня подання довідка про використані розрахункові книжки за квітень 2019 року Наказ ДПАУ N 614 від 01.12.2000 р. органи ДФС + +
20 травня сплати податок на прибуток підприємства за I квартал 2019 року п. 57.1, підп. 49.18.2 ПКУ органи ДФС +
20 травня сплати єдиний податок за I квартал 2019 року платниками-юридичними та фізичними особами, віднесеними до 3 групи п. 295.3, п. 4 підрозділу 8 розділу XX ПКУ органи ДФС + +
20 травня сплати єдиний податок з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані в I кварталі 2019 року платниками, віднесеними до 1-ї та 2-ї груп п. 295.7 ПКУ органи ДФС +
20 травня сплати авансовий внесок з єдиного податку платниками, віднесеними до 1-ї та 2-ї груп, за травень 2019 року п. 295.1 ПКУ органи ДФС +
20 травня сплати ПДВ за I квартал 2019 року п. 57.1, підп. 49.18.2 та п. 202.1 ПКУ органи ДФС + +
20 травня сплати екологічний податок за I квартал 2019 року п. 57.1 та п. 250.2 ПКУ органи ДФС +
20 травня сплати частина чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за I квартал 2019 року п. 57.1, підп. 49.18.2 ПКУ та п. 2 Порядку N 138 від 23.02.2011 р. органи ДФС +
20 травня сплати рентна плата за I квартал 2019 року п. 57.1 органи ДФС + +
20 травня сплати туристичний збір за I квартал 2019 року п. 57.1, підп. 268.7.1 ПКУ органи ДФС + +
20 травня сплати збір за місця для паркування транспортних засобів за I квартал 2019 року п. 57.1, підп. 268-1.5 ПКУ органи ДФС + +
20 травня сплати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за квітень 2019 року (крім гірничих підприємств) п. 8 ст. 9 ЗУ N 2464-VI від 08.07.2010 р., підп. 6 п. 3 р. IV, п. 11 р. IV Інструкції N 449 від 20.04.2015 р. органи ДФС +
20 травня подання податкова декларація з ПДВ , у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за квітень 2019 року підп. 203.1 ПКУ органи ДФС + +
20 травня подання декларація акцизного податку за квітень 2019 року пп. 49.18.1, пп. 223.2 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 14 від 23.01.2015 р. органи ДФС + +
20 травня подання податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за квітень 2019 року підп. 286.3 ПКУ органи ДФС + +
20 травня подання звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за квітень 2019 року (форма N Д4) п. 1 розд. III Порядку Мінфіну N 435 від 14.04.2015 р. органи ДФС + +
20 травня подання податкова декларація рентної плати за квітень 2019 року підп. 49.18.1, ст. 257 ПКУ органи ДФС +
28 травня сплати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за квітень 2019 року абз. 1 п. 8 ст. 9 ЗУ N 2464-VI від 08.07.2010 р., підп. 6 п. 3 р. IV, п. 11 р. IV Інструкції N 449 від 20.04.2015 р. органи ДФС + +
30 травня сплати авансовий внесок з туристичного збору за травень 2019 року платниками, які сплачують туристичний збір авансовими платежами щомісяця підп. 268.7.1 ПКУ органи ДФС +
30 травня сплати податок на доходи фізичних осіб із нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень 2019 року підп. 168.1.5 ПКУ органи ДФС +
30 травня сплати військовий збір з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень 2019 року Підпункт 168.1.5 та п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ органи ДФС +
30 травня сплати ПДВ за квітень 2019 року п. 203.2 ПКУ органи ДФС +
30 травня сплати плата за землю за квітень 2019 року пп. 287.3, 287.4 ПКУ органи ДФС +
30 травня сплати акцизний податок за квітень 2019 року п. 222.1.1 ПКУ органи ДФС +
30 травня сплати рентна плата за квітень 2019 року пп. 57.1, 257.5 ПКУ